Wat is diabetes mellitus precies

Bij de vertering in de darmen wordt voedsel afgebroken tot voor het lichaam bruikbare bouwstenen; koolhydraten worden omgezet in suikers waarvan glucose de belangrijkste is.

Glucose wordt vanuit de darm in het bloed opgenomen om in de lichaamscellen als brandstof te worden gebruikt. Lichaamscellen nemen alleen glucose op als ze daartoe door het hormoon insuline zijn aangezet. Als er te weinig insuline is;blijft er teveel glucose in het bloed zitten en is er sprake van suikerziekte. Suikerziekte is dus eigenlijk een insuline tekort.

Insuline wordt gemaakt in bepaalde cellen van de alvleesklier. Soms kunnen deze cellen onvoldoende of helemaal geen insuline vormen. Het meest wordt dit gezien bij gecastreerde katers.

Wat zijn de ziekteverschijnselen

Als er veel glucose in het bloed zit, zal de nier glucose aan de urine af gaan geven (de nierdrempel wordt overschreden). De glucose in de urine neemt extra vocht mee waardoor dieren meer gaan plassen en als gevolg daarvan meer gaan drinken. Omdat glucose een belang- rijke brandstof is die nu verloren gaat, zal de kat meer gaan eten en desondanks gewicht gaan verliezen. Verder wordt de conditie van de vacht slechter en worden de dieren trager.

De diagnose

De waargenomen ziekteverschijnselen wijzen wel in de richting van suikerziekte maar kunnen ook bij andere ziekten voorkomen.
De definitieve diagnose wordt gesteld aan de hand van een te hoog glucose gehalte in het bloed en de urine. Bepaling in bloed is meer betrouwbaar dan bepaling in de urine.

De behandeling

kat-prikInsuline toediening
Suikerziekte wordt veroorzaakt door een insuline tekort. Daarom moet dit tekort dagelijks, OP EEN VAST TIJDSTIP (regelmaat), worden aangevuld met een insuline injectie. Dit lijkt eng maar in de praktijk valt het reuze mee. Omdat niet bekend is hoe groot het insuline tekort precies is, moet de juiste dosering worden vastgesteld. Anders gezegd: uw dier moet worden ingesteld.

Het instellen op insuline
Aan de hand van het gewicht van uw huisdier zal de dierenarts bepalen hoeveel insuline moet worden gegeven. Hij zal u voordoen hoe u de insuline uit het flesje opzuigt en hoe u het in moet spuiten. Als u het zelf kunt, dat is echt niet moeilijk en veel minder griezelig dan het lijkt, zult u alles meekrijgen om het thuis alleen te doen.

In het begin kan het een paar keer nodig zijn om ongeveer een uur voor de tweede maaltijd het suikergehalte in het bloed vast te laten stellen door uw dierenarts. Wanneer de juiste hoeveelheid insuline is vastgesteld, zal uw dier snel herstellen. De gezonde conditie keert terug en het vele plassen en drinken verdwijnt. Ook hoeft dan het controleren van de urine veel minder vaak te gebeuren.
Regelmatige controle blijft echter wel noodzakelijk, want na verloop van tijd kan de behoefte aan insuline veranderen en kan een aanpassing van de dosering noodzakelijk zijn. Is uw dier eenmaal goed op insuline ingesteld, dan kan het een volkomen normaal leven leiden.

Voeding en beweging

Omdat de hoeveelheid insuline is afgestemd op de hoeveelheid suiker die uw dier op een dag nodig heeft, is regelmaat in voeding en beweging belangrijk. Het is daarom dat uw dier op vaste tijdstippen eenzelfde hoeveelheid eten krijgt waarvan de samenstelling steeds hetzelfde is. Ook de hoeveelheid beweging moet steeds hetzelfde blijven. Immers, bij meer beweging en opwinding (boswandeling, bezoek) wordt meer suiker verbrand. Soms kan hierdoor het suikergehalte in het bloed zo laag worden dat de hersenen onvoldoende energie krijgen. Het dier kan dan bewusteloos raken. A1s dat gebeurt moet u onmiddellijk druivensuiker in de mond geven.

De vooruitzichten

De meeste suikerziekte patiënten kunnen nadat zij goed op de insuline zijn ingesteld, een normaal leven leiden. De belangrijkste complicatie is een laag suikergehalte in het bloed. Hoewel dit niet vaak voorkomt, is het belangrijk dat u weet hoe u in een dergelijk geval het beste kunt handelen.

Te laag bloedsuikergehalte

Bij een te laag suikergehalte in het bloed krijgen de hersenen te weinig brandstof. Dit kan levensbedreigend worden, daarom is het belangrijk, dat u de verschijnselen herkent. De volgende symptomen kunt u waarnemen: onrust, trillen, vreemde bewegingen, vreemd gedrag, spiertrekkingen en zelfs bewusteloosheid (coma).

Wat moet u doen:

 1. Direct voedsel geven.
 2. Wil het dier niet eten, dan zo snel mogelijk een druivensuiker (glucose) oplossing geven, U geeft hiervan 1 gram per kilogram lichaamsgewicht, De oplossing kunt u voorzichtig in de wangzak gieten, Als 'het dier niet goed meer kan slikken, dan het poeder op het mondslijmvlies - vooral op-, en onder de tong wrijven. Zodra herstel optreedt: voedsel geven. Vervolgens om de 1 á 2 uur voedsel aanbieden tot de insuline is uitgewerkt.
  N.B. Het is verstandig altijd een afgewogen hoeveelheid druivensuiker klaar te hebben staan.
 3. Wanneer de toestand verontrustend wordt (spiertrekkingen, bewusteloosheid): direct uw dierenarts waarschuwen.

Voor behandeling van suikerziekte is nodig:

 1. Caninsulin (insuline voor hond en kat)
 2. Insulinespuitjes: 40 internationale eenheden (I.E. of U) per ml
 3. Testpapier voor urineglucose bepaling
 4. Druivensuiker / glucosewater (bijvoorbeeld Dextropur)
 5. Volledig droogvoer en vlees

Voeding:

Als richtlijn:
Per dag 10 gram volledig droogvoer (brokjes of diner) + 10 gram vlees per kilogram lichaamsgewicht. Daarvan 's morgens de helft geven en 's middags de andere helft.
Katten zijn vaak lastige dieetklanten. In principe voldoet bij hen ieder menu dat geaccepteerd wordt.

Attentie

 • De samenstelling van de insuline is zodanig, dat tussen de injectie en de tweede maaltijd een interval van 7 ½ uur moet worden aangehouden.
 • NIET ETEN: GEEN INSULINE. Als uw dier weinig eetlust heeft en bijvoorbeeld maar de helft opeet, geef dan ook de halve dosering van de insuline. Eet uw dier langer dan 2 dagen minder of slecht (bijvoorbeeld door ziekte) overleg dan met uw dierenarts.
 • Géén extra voeding, koekjes of andere lekkernijen tussendoor geven.

-------------

Heeft u een kat met suikerziekte en wilt u graag meer informatie of ervaringen uitwisselen met 'baasjes' van lotgenoten? Op www.diabeteskatten.nl of op www.suikerkatten.nl kunt u een antwoord vinden op alle vragen over suikerziekte of diabetes bij katten.