Klik op de vraag voor het antwoord.

{slider 1. Moet mijn kat jaarlijks geënt worden?}
De jaarlijkse herhalings enting van katten is lang niet altijd nodig.  Veel vaccins bieden levenslange bescherming omdat de kat antistoffen heeft aangemaakt die hem de rest van zijn leven bescherming bieden. Wanneer u niet met uw katten fokt en niet naar shows gaat zijn de meeste herhalingsentingen niet nodig.  Fabrikanten van de vaccins vertellen u echter liever dat jaarlijks enten wel degelijk nodig is.
Lees meer over jaarlijks vaccineren of niet... {/slide}

{slider 2. Mijn kat is geënt en toch ziek geworden, hoe kan dat?}
Dit is een heel belangrijke vraag die het best kan worden beantwoord door de vraag op te splitsen.

a) Is de bescherming na enting 100%?
Tegen geen enkele ziekte is 100% van de dieren te beschermen. Er zullen immers altijd individuen zijn die een minder goede of zelfs helemaal geen weerstand opbouwen na enting. Gelukkig zijn dat er maar heel weinig.

b) Bestaat er verschil in weerstandsopbouw na entingen tegen verschillende ziekten?
Heel duidelijk. Tegen kattenziekte en rabies is de weerstandsopbouw veel beter en langduriger dan tegen niesziekte. Bij niesziekte is bovendien sprake van meerdere ziekteverwekkers (meerdere calicivirussen, herpesvirus, Chlamydia, Bordetella bronchiseptica). Bovendien zijn er ook verwekkers van niesziekte waartegen nog geen entstoffen bestaan. Daar komt nog bij dat niesziekte zich zeer oppervlakkig (op de slijmvliezen van de voorste luchtwegen) afspeelt waardoor de weerstandsopbouw moeilijker is en de weerstand korter duurt.

c) Is er een verschil tussen kittens en oudere katten?
Ja, met name bij jonge kittens is sprake van een minder ontwikkeld afweersysteem waardoor een minder goede weerstandsopbouw plaats vindt. Tevens zijn bij jongere kittens vaak nog afweerstoffen aanwezig die zij via de melk van hun moeder hebben gekregen. Deze afweerstoffen remmen de weerstands-opbouw. Er zijn ook aanwijzingen dat heel oude katten een minder goede weerstand opbouwen.

d) Zijn er nog andere oorzaken voor een minder goede weerstandsopbouw?
Voor een goede weerstandsopbouw is het nodig dat dieren op het moment van de enting over een goede gezondheid beschikken. Aanwezigheid van andere ziekten, worminfecties en incomplete voeding kunnen een verminderdeweerstandsopbouw tot gevolg hebben.< {/slide}

{slider 3. Waarom worden kinderen tot een bepaalde leeftijd geënt en daarna niet meer,terwijl katten regelmatig geënt moeten worden?}
Zonder al te veel in te gaan op details bestaan er verschillen tussen mensen dier in zowel de weerstandsopbouw als de ziekten die voorkomen. Ook bij de mens bestaan er duidelijke verschillen. De DKTP-enting geeft een goede en langdurige bescherming, maar de griepenting moet jaarlijks herhaald worden. Voor katten wordt tegen rabies en kattenziekte een goede en langdurige weerstand opgebouwd,tegen niesziekte is de weerstand minder volledig en korter van duur.{/slide}

{slider 4. Mijn buren laten hun kat nooit enten en dat gaat ook goed, waarom zou ik mijn kat nog laten enten?}
Inderdaad komt het voor dat dieren die niet (regelmatig) worden geënt gezond blijven. Helaas komt het daarentegen maar al te vaak voor dat niet-geënte katten wel ziek worden en zelfs dood gaan, maar juist dat zal men liever niet aan de grote klok hangen dus dat hoort u niet.
De kans dat een ongeënte kat ziek wordt hangt af van de kans op besmetting. Zo zal de kat die altijd in huis wordt gehouden en geen contact heeft met soortgenoten of met eigenaren van zieke katten een geringe kans op besmetting hebben. Katten die regelmatig in contact komen met soortgenoten (met name met niet-geënte dieren die ziektekiemen bij zich dragen) hebben een grote kans op besmetting. In de praktijk zullen de meeste katten met andere katten in contact komen, daarom is het verstandig u kat regelmatig te laten enten.{/slide}

{slider 5. Kan een kat ziek worden van een enting?}
De meeste katten zullen geen enkel nadeel ondervinden van een enting. Soms zullen katten na een enting gedurende korte tijd wat trager zijn. Als katten echter op het moment van de enting al besmet zijn met de ziekte (in het incubatiestadium verkeren) kan het gebeuren dat zij na de enting verschijnselen vertonen van de ziekte waarmee ze besmet zijn. Als uw kat na enting echt ziek wordt is hetverstandig om even contact op te nemen met uw dierenarts. {/slide}

{slider 6. Is het verstandig om katten tijdens de dracht te enten om zo een zo hoog mogelijke weerstand bij de kittens te krijgen?}
Bij een kat die volgens advies is geënt is het niet nogig om tijdens de dracht te enten. Een dergelijk kat heeft immers voldoende afweerstoffen aangemaakt om de kittens afdoende te beschermen. Een reden om katten tijdens de dracht te enten kan zijn dat de kat niet of langer dan een jaar geleden is geënt. Als men een drachtige kat wil enten diene de aanwijzingen van de fabrikant te worden opgevolgd. (levende entstoffen tegen kattenziekte mogen niet tijdens de dracht worden toegediend) Uiteraard dient men zich te realiseren dat handelingen bij drachtige dieren altijd zeer voorzichtig moeten worden uitgevoerd. Een goedalternatief is de kat twee weken voor de dekking te laten vaccineren.{/slide}

{slider 7. Waarom worden jonge dieren vaak meerdere keren geënt?}
Bij jonge dieren is het afweerapparaat minder goed ontwikkeld dan bij oudere dieren. Verder kunnen bij jonge dieren afweerstoffen aanwezig zijn die zij van hun moeder hebben gekregen. Deze geven gedurende enkele weken bescherming maar kunnen de weerstandsopbouw na een enting remmen. Daarom is het heelbelangrijk dat kittens tot de leeftijd van 12 weken regelmatig worden geënt.{/slide}

{slider 8. Wat is Bordetella bronchiseptica?}
Bordetella bronchiseptica is een bacterie waarvan vroeger werd aangenomen dat zij alleen voor problemen kan zorgen bij katten die met een andere ziekte zijn besmet. Bovendien nam men aan dat Bordetella incidenteel voorkwam. Recent onderzoek heeft aangetoond dat Bordetella zelfstandig het niesziektebeeld kan veroorzaken en regelmatig voor besmettingen bij katten kan zorgen. Bij katten die in groepen worden gehouden en waar niesziekte regelmatig wordt waargenomen bleek meer dan 50% van de katten afweerstoffen tegen Bordetella in het bloed te hebben, bij individueel gehouden katten bleek dit bij ongeveer 30% het geval te zijn.Het aan kunnen tonen van afweerstoffen in het bloed geeft aan dat de diereneen besmetting hebben doorgemaakt of dat de dieren tegen Bordetella zijn geënt.{/slide}

{slider 9. Waarom niet tot 12 weken wachten en dan 2 maal enten?}
Met name bij katten die in contact kunnen komen met andere katten is er een grote kans op besmetting vóór de leeftijd van 12 weken. Wachten tot 12 wekenhoudt dus zekere risico's in.{/slide}

{slider 10. Is een enting pijnlijk voor de kat?}
Pijn is bij dieren moeilijk objectief vast te stellen. Uiteraard zal de prik als zodanig door de kat worden waargenomen. Echter de reactie verschilt per dier. De ene kat reageert nauwelijks terwijl de andere kat 'moord en brand' schreeuwt. Onzekerheid en angst voor de vreemde omgeving zullen hierbij zeker een rol spelen. Ook de opstelling van de eigenaar kan van belang zijnAls u zelf al bang bent voor een prik is het verstandig om iemand met de kat naar het spreekuur testuren die deze angst niet heeft.{/slide}

{slider 11. Mag een zieke kat geënt worden?}
Het beste is alleen gezonde katten te laten enten. Het kan echter zijn dat de kat een aandoening heeft waarvoor hij/zij al gedurende enige tijd wordt behandeld. In dergelijke gevallen is het verstandig vooraf even telefonisch contact op te nemen met uw dierenarts.{/slide}

{slider 12. In advertenties staat vaak: 'geënt en ontwormd'. Betekent dit dat de kat niet meer geënt hoeft te worden?}
Nee, dit betekent alleen dat de kat kort tevoren een enting heeft gehad. Afhankelijk van de leeftijd van de kat en de soort enting kan de gegeven enting al dan niet voldoende bescherming geven. Om hierover meer duidelijheid te krijgen ishet verstandig om met het entbewijs even naar uw dierenarts te gaan.{/slide}

{slider 13. Mijn katten komen nooit buiten, moeten ze nu toch geënt worden?}
Ja, een kat die nooit buiten komt en nooit geënt is heeft geen weerstand op kunnen bouwen tegen de belangrijkste besmettelijke ziekten. Als uw kat dan toch in contact komt met andere katten, of als uzelf -of een andere bezoeker- ziekten via handen, schoeisel of kleding overbrengt op uw katten, is hij/ zij extra vatbaar. De kans dat uw katten besmet worden is welliswaar klein, maar de gevolgen kunnen groot zijn.{/slide}

Login om te antwoorden
kuchendevis's Profielfoto
kuchendevis antwoordde #1542 18 jan 2013 02:16
Ik vind het enten allemaal zwaar overdreven. Wij hadden vroeger (jaren zeventig/tachtig) thuis 4 katten, nooit geënt (want dat was toen nog geen hype) en allemaal stokoud geworden. Het is allemaal geld-klopperij. De kans dat je kat ziek wordt is zo klein en dan nog, is ie niet zomaar dood. En elk jaar enten is al helemaal onzin; geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dit de bescherming daadwerkelijk zou vergroten; maar ja, het zijn vooral vrouwen die katten leuk vinden en meedoen aan deze onzin en die trappen er (vanwege goed bedoelde bezorgdheid) dus meestal in. Net als dat ze met gemak 15 euro betalen voor een zak grit, een zak klei dus. Ongelofelijk wat een onzin allemaal. Maar goeie handel hoor, dat wel.
glowy's Profielfoto
glowy antwoordde #338 17 okt 2010 22:00
Als wij op vakantie gaan 2x per jaar brengen we onze kat naar een zeer erkent poezenhotel.
Dan moet je het boekje van je kat meenemen en moet ze ieder jaar alle inentingen hebben gehad, anders mogen ze de kat niet aannemen.
Een kat ouder dan 6 maanden moet geholpen zijn, en alle katten moeten gechipt zijn.
De eisen die ze stellen zijn vrij hoog.
En mocht onze kat verkouden zijn dan blijft ze in een aparte unit.
Ik ben wel blij dat ze zo goed voor de katten zorgen.En ga dus netjes voor de inenting.
Mijn ouders hebben een kat van 19 jaar, ze is volgens mij nog nooit ergens voor ingeent, ook niet gechipt, en na haar 2 de nestje wel geholpen, en ze is nog nooit ziek geweest.
Dorine Post's Profielfoto
Dorine Post antwoordde #333 17 okt 2010 16:48
dotje schreef:

een overkill aan entingen is niet mogelijk, aan antibiotica en andere medicijnen wel, dus enten is als je daar naar kijkt altijd beter

een klein risico nemen door niet te enten kan dan ook snel hele grote gevolgen hebben

Daar wil ik toch graag wat kanttekeningen bij plaatsen.
Al in 2004 is er een open brief gepubliceerd, ondertekend door 31 Britse dierenartsen over het jaarlijks vaccineren van honden en katten. Zij stellen dat jaarlijks enten vaak overbodig is en zelfs schade aan kan richten.

De Engelse versie van deze brief is te lezen op http://www.britfeld.com/vaccine-uk-vets.htm
Op http://www.mikisanukis.com/entingen.html staat een vertaling van dezelfde tekst.

Ik ben absoluut voor enten maar een jaarlijkse herhaling is lang niet altijd nodig of zelfs overbodig.

Wat betreft het enten tegen Chlamydia ben ik zeker voor als het katten betreft die in grote groepen leven of daar regelmatig mee in contact komen (zoals showkatten of katten in pensions).
Ik geloof niet dat Chlamydia weinig voor komt maar fokkers of pensionhouder hangen dat niet graag aan de grote klok.
Marinka & Gijs Kasius's Profielfoto
Marinka & Gijs Kasius antwoordde #331 17 okt 2010 12:23
Graag zou ik jullie mening horen over hoe jullie denken over het inenten van poezen tegen onder andere chlamydia met de forcat-enting. wij weten dat de meningen erg verdeeld zijn en dat er links en rechts stemmen opgaan om minder in te enten en al helemaal niet tegen chlamydia omdat dit weinig zou voorkomen.

door ervaring en voorlichting van onze dierenarts Mevr. Y de Jong van DAP Oudewater, zij is een vooraanstaande dierenarts gespecialiseerd in katten, lid van European society Feline medicine! zijn wij voorstander om het zeker wel te doen.
ik weet dat de viroloog van de faculteit in Utrecht zegt dat indien de poezen weinig of niet met andere poezen in aanraking komen het eigenlijk overbodig is, en praat dan over een overkill .
Echter in de praktijk blijkt dat toch heel veel poezen wel buiten komen, naar een dierenhotel gaan, maar ook naar de dierenarts, kortom plaatsen waar men wel risico loopt.

Mevr. de Jong is van mening dat zeker als je poes buiten komt, met ander poezen in contact komt je het risico gewoon niet moet nemen en gewoon forcat moet enten, voor de meer prijs hoef je het zeker niet te laten.
bedenk dat een klein risico nemen heel grote gevolgen kan hebben voor je lievelingen. Ik wil het graag proberen, reacties uitlokken, mensen wakker maken.

het grote probleem in dit geval is dat er vanuit verschillende hoeken anders tegen dit grote probleem word aangekeken! daar zou ik graag tegen willen waarschuwen. Prof Egberink , viroloog bij de faculteit in Utrecht heeft gezegd dat inenten hiertegen bij poezen die iet met andere poezen in aanraking komen eigenlijk niet nodig zou zijn, het zou bijwerkingen hebben en niet genoeg beschermen, met als gevolg dat er vele dierenartsen zijn die uit economisch oogpunt al scheelt het maar een paar centen dit dus niet meer standaard doen en de ducat of hooguit tricat enten.
wat heel mensen niet beseffen is dat de meeste poezen gelukkig het gedrag en de wens vertonen wel naar buiten te gaan en dus ook komen ook gaan er veel naar dierenpensions, en moeten toch ook naar de dierenarts voor hun enting en controle.
Geef trouwens ook zelf duidelijk aan bij je dierenarts wat je wilt en waarom je iets wilt, Trouwens !! de meeste mensen komen toch zelf ook buiten!! , een overkill aan entingen is niet mogelijk, aan antibiotica en andere medicijnen wel, dus enten is als je daar naar kijkt altijd beter

een klein risico nemen door niet te enten kan dan ook snel hele grote gevolgen hebben

_________________
Kattenhoteldotje, waar zorg voor je dier ook echte zorg is
:blij:
ilonka kingma's Profielfoto
ilonka kingma antwoordde #321 16 okt 2010 13:28
zeker een kat alle vactinatie's geven heel belangrijk ook al loopt een kat alleen binnen.
zo heb ik onze tika laten helpen ook al liep ze alleen binnen.
later toen ze een keer weg liep was ik hier heel blij mee.
want ook een kat die alleen binnen zit kan een keer ontsnappen en als ze dan niet gent zijn of geholpen heb je als baas een groot probleem.
en mensen die op bezoek zijn kunnen van hun kat of een kat die buiten loopt ok ziektes mee naar binnen nemen jij zelf ook.
dus enten zekker doen.
gr ilonka
Dorine Post's Profielfoto
Dorine Post antwoordde #178 22 sept 2010 14:19
Jazeker!
Ook katten die niet direct met andere katten in aanraking komen lopen risico. Door iemand die op bezoek komt die thuis een kat heeft of doordat je zelf in aanraking bent geweest met een andere kat kunnen ziektes toch overgedragen worden.
Dus wel die tweede vaccinatie halen hoor!
Chantal Olijslager's Profielfoto
Chantal Olijslager antwoordde #177 22 sept 2010 14:13
Ik heb een jong poesje, 1 maand geleden heeft ze haar eerste vaccinatie gehad. Over 4 weken weer..
mijn vraag is, mijn kat komt nooit onder andere katten is het dan als nog nodig om de 2e vaccinatie te halen? Gr, Chantal

Discuss dit artikel

INFO: Je bericht wordt geplaatst als 'Gast'