Helaas zijn er nog steeds ziekten waar geen of geen goede medicijnen voor zijn, gelukkig kunnen we onze kat wel tegen deze ziekten beschermen via vaccinatie.

Wat is enten eigenlijk?

Wat er na een enting gebeurt vertoont overeenkomsten met wat er na het doormaken van een ziekte gebeurt. Als een kat kattenziekte doormaakt en daarvan weer herstelt, zal het dier gedurende een bepaalde periode beschermd zijn tegen kattenziekte. Dit wordt veroorzaakt doordat de kat afweerstoffen (immuniteit) tegen kattenziekte heeft opgebouwd. Deze afweerstoffen maken het kattenziektevirus bij een volgende besmetting onwerkzaam, waardoor de kat gezond blijft. Helaas gaat het doormaken van een ziekte meestal gepaard met ziekteverschijnselen.
Als een kat met een entstof (vaccin) word geënt zal het afweerapparaat van het dier daarop reageren door afweerstoffen aan te maken tegen de ziekte waartegen geënt is. Het gevolg is dat de kat gedurende een bepaalde periode is beschermd. (afhankelijk van de ziekte) Omdat het vaccin levende (maar niet ziekteverwekkende) of dode ziekteverwekkers bevat zal de kat in dit geval niet ziek worden.

Wanneer de eerste enting en wanneer herhalen?

Het beste tijdstip hangt af van verschillende omstandigheden:

  • Bepaalde ziekten komen vooral bij jonge katten voor, andere bij katten van elke leeftijd.
  • Onder bepaalde omstandigheden (cattery, pension, tentoonstelling) bestaat een grotere kans op besmetting.
  • Jonge dieren reageren anders op entingen dan oudere dieren. In het algemeen kan gesteld worden dat de duur van bescherming na een enting van jonge dieren korter is dan na een enting van oudere dieren.
  • Er bestaan verschillen tussen ziekten. Tegen kattenziekte en rabiës ontstaat een betere en langduriger bescherming dan tegen niesziekte.
  • Er bestaan verschillen tussen entstoffen: dode entstoffen gedragen zich anders dan levende entstoffen.
  • Er bestaan ook verschillen tussen de eigenschappen van de verschillende entstoffen.

Dit zijn allemaal redenen waarom het niet mogelijk is één, alles omvattend, entadvies te geven. Uw dierenarts kent de situatie waarin uw huisdier verkeert. maar vooral ook de eigenschappen van de entstoffen waar mee wordt gewerkt. Bespreek daarom met uw dierenarts welke entingen belangrijk zijn voor uw kat en op welke tijdstippen de entingen het best kunnen worden gegeven.

Het aantal ziekten waar tegen geënt kan worden neemt steeds meer toe. Gelukkig kunnen entstoffen tegen verschillende ziekteverwekkers vaak worden gecombineerd. Hierdoor is het mogelijk de kat met één prik tegen meerdere ziekteverwekkers te beschermen.

Wat betekent dit voor uw kat?

kittens
De meeste kittens worden voor het eerst geënt op een leeftijd van 9 weken. Om een goede basisbescherming te krijgen is het noodzakelijk dat op een leeftijd van 12 weken een herhalingsenting plaatsvindt.
Wanneer er een verhoogde kans bestaat dat kittens op jongere leeftijd besmet worden, kan het noodzakelijk zijn om kittens al op een leeftijd van 6 weken voor het eerst te laten enten. Dit zal vooral het geval zijn wanneer katten in groepen worden gehouden of regelmatig in contact komen met andere katten.

De eerste enting vormt tevens een uitstekende gelegenheid om met uw dierenarts een aantal zaken door te spreken zoals ontworming, vlooienbestrijding, voeding en uiteraard de herhalingsentingen.
Meestal wordt bij de eerste enting meteen het entboekje ingevuld, dat u bij volgende bezoeken aan de dierenarts steeds mee moet nemen.
Bij aankoop van een kat is het verstandig om naar een entboekje of entbewijs te vragen en te informeren wanneer de eerste herhalingsenting dient plaats te vinden. Neem bij twijfel in ieder geval even contact op met uw dierenarts.
Als de adviezen over entingen goed zijn opgevolgd zal uw kitten, als hij/ zij ongeveer 12 tot 14 weken oud is, een dusdanige weerstand hebben opgebouwd dat herhalingsentigen pas na langere tijd weer nodig zijn. (overleg dit met uw dierenarts)