castratie
foto © Renate Leijen

Door Renate Leijen - Cattery Zihuatanejo
www.renateleijen.nl

Sinds begin 2001 gaan de kittens die ik als huisdier verkoop gecastreerd de deur uit. Het bevalt mij, de kittens en de nieuwe eigenaren prima. De beslissing om dit te gaan doen is niet over 1 nacht ijs genomen. Tijdens mijn zoektocht naar informatie stuitte ik vaak op vooroordelen, onbegrip en zelfs agressieve reacties van fokkers en potentiële eigenaren. De meeste negatieve opmerkingen worden gemaakt door mensen die zich nog niet in de materie verdiept hebben en vasthouden aan oude gewoontes, regels en bakerpraatjes of totaal achterhaalde informatie.

Aan het gevoel van iemand kan ik niets veranderen, als men het zielig vindt of het niet durft omdat het kitten zo klein is, dan is dat zo. Maar in dit artikel wil ik graag proberen uit te leggen wat de beweegredenen zijn om tot vroegcastratie over te gaan.

Waarom?

Na 10 jaar fokken weet ik dat er mensen zijn die, hoewel ze perfect voor hun kat zorgen, op het moment dat ik aan de bel trek over het tijdstip van castratie met allerlei uitvluchten komen. Geen tijd, ze is nog zo jong, we gaan verhuizen, ik kan geen vrij krijgen van mijn werk, geen geld, de vakantie staat voor de deur etc.
In grote lijnen komt het er op neer dat deze eigenaren het eng vinden. De katers gaat nog wel, want de angst voor sproeien is groter dan de angst voor castratie. Maar de poesjes, tja, het buikje moet open en dat is op zijn zachtst gezegd toch heel wat. Een enkele keer is de eigenaar bang voor de narcose en soms willen ze toch gaan fokken.

Maar afspraken zijn afspraken en zo begon ik met het vasthouden van de stambomen tot ik het schriftelijke bewijs van hun dierenarts kreeg dat de kat gecastreerd was, dit werkte ook niet feilloos, want de stamboom is voor sommigen niet meer van belang als ze het katje hebben. Zo is er een poesje waarmee ik niet wil dat gefokt wordt uit een nest van 9 jaar geleden dat nog steeds de pil krijgt. Dit poesje heeft de genetische dominante oogafwijking RD en daarom mag er niet mee gefokt worden. Ze krijgt al 7 jaar lang de pil en ik heb het opgegeven om uit te leggen dat ze op deze manier schijnzwanger gehouden wordt en een castratie beter zou zijn voor haar lichaam dan al die hormonen. De kans op mamatumoren en baarmoederontstekingen is veel groter.

Een ander poesje ging als huisdier, een heel lief poesje, maar verre van de perfecte Noor qua profiel en vachtstructuur, inmiddels heeft ze al enkele nesten van de katers uit de buurt gehad, want de eigenaresse vindt het goed voor haar kleine kinderen om geboortes mee te maken. De stamboom ligt na 5 jaar nog steeds hier.

Ik kan zo wel een tijdje doorgaan, het punt is dat ik wil dat alleen met die katten uit een nest gefokt wordt die het meeste toevoegen aan de genenpool, niet elke kat is even geschikt voor de fok en voegt iets toe. Ik ben ook van mening dat je niet teveel met een bepaalde lijn moet fokken, als er later iets negatiefs in blijkt te zitten heb je een groot probleem. Door veel dezelfde lijnen te gebruiken versmal je de genenpool en dat is voor een ras niet goed.

Daarnaast is niet iedere gezinssituatie is geschikt en niet iedere persoon is geschikt om een nest groot te brengen. Wie fokt weet dat er enorm veel tijd in gaat zitten als je het bewust wilt doen. Stamboomonderzoek, katerbezoeken,  verkoop regelen, mensen over de vloer, incalculeren dat als er iets misgaat ( poes geen melk, keizersnede, kittens die bijgevoerd moeten worden etc.) je tijd hebt dat op te lossen en je vrij kunt krijgen van je baas. Kater en poes bij elkaar zetten is gemakkelijk, maar de rest volgt. Net als bij het kiezen voor kinderen van de tweebenige soort zou het echter een bewuste keuze moeten zijn en niet een opwelling, want het is zo leuk.

Natuurlijk zijn er mensen die zeggen, waar bemoeit ze zich mee, ik beslis toch zeker zelf. Ja dat mag je ook als je de kat in huis hebt en van jou is. Ik dwing niemand om een kitten bij mij te kopen, dus is iemand het niet eens met mijn regels, die ook in een koopcontract vastgelegd worden, dan kopen ze maar bij een ander.

Hoe vaak hoor ik niet dat het puur eigenbelang is , omdat ik niet wil dat er met de kittens gefokt wordt. Laat ik u uit de droom helpen, dat is inderdaad één van mijn beweegredenen. Maar het is niet uit egoïsme of om mijn eigen lijnen exclusief te houden, het is het behoud van een gezond ras met een brede genenpool dat mij voor ogen staat. Ik behoor niet tot de fokkers die nooit in de fok verkopen, die doen namelijk niets voor het ras, behalve reclame maken.

Er zijn echter nog legio andere redenen. Verkoop ik een poesje of kater voor de fok dan wordt zo'n "fok"-plaats heel bewust gekozen, het poesje of katertje heeft wat meer onderzoeken ondergaan( o.a bloedgroep, Leukemie/Aids)  en is de beste van het nest qua combinatie karakter en uiterlijk, dus geschiktheid om mee te fokken en de Noor als ras te behouden of te verbeteren. Tevens kijk ik naar wat de mensen al hebben en kijk welke eigenschappen hun nieuwe aanwinst zou moeten vererven. Vermeerderen kan iedereen en kater x poes is kitten, maar is NFC x NFC ook NFC??

castratie
foto © Renate Leijen

Bovendien heb ik in de loop der jaren dekkaters gezien in papegaaienkooien, hondenbenches, op zolderkamertjes etcetera en dat wil ik mijn kittens besparen. Iemand die met een smoes een fokdier wil kopen hier, is niet meer geïnteresseerd als ze horen dat ze een gecastreerd katertje of poesje krijgen. Ik heb dat al vaker gehad, kijk ze hebben een paar keer bot gevangen en verdraaien dan hun verhaal: nee hoor, gewoon een huisdier, ja hoor we castreren ze.  Of ze bellen na een jaar op. Zuslief heeft een lieve NFC-poes gekocht en wilde wel een nestje, dus de kater mocht een keer dekken, geen probleem dachten ze. Maar die kater ging daarna sproeien en dus kan ik hem gaan halen. Dat staat immers in mijn koopcontract, zonder opgave van reden neem ik ze terug

 

Voor(oor)delen

Het maakt lichamelijk weinig verschil of een kat jong gecastreerd ( 8-16 weken) of ouder is ( 6-8 maanden) en de oude uitspraken als "de plasbuis "ontwikkelt zich niet goed  zijn achterhaald en als niet waar bevonden. Vroegcastratie heeft voordelen, de kittens gaan als groep naar de dierenarts, gaan samen onder narcose en worden samen in de veilige groep wakker, binnen een uur na het wakker worden eten ze hun buikjes vol en rennen weer achter elkaar aan door de tuin.  Opvallend is hoe snel de kittens zich herstellen en hoe weinig last zij van de narcose hebben, hetgeen ook bewezen is en niet alleen mijn eigen ervaring. Ze hebben geen last van pijn in dezelfde mate als een oudere kat. Bij een 2,5 jarige kater viel mij op dat hij zich 3 dagen slecht voelde, de kittens daarentegen weten van niets. De kleine ritssluiting bij de poes weerhield haar er niet van om met haar broertjes te ravotten.

caspoes4 foto © Renate Leijen

Zoals alles in het leven heeft het voor en nadelen, voor mij wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen, of dat voor iemand anders ook zo is kan ik niet bepalen.

Wat een boer niet kent dat eet hij niet. Wij Nederlanders vinden nogal snel iets dat we niet kennen abnormaal en kijken lang de kat uit de boom. In sommige culturen ben je op een leeftijd  van 13 jaar volwassen, wordt soms besneden en moet je trouwen en kinderen krijgen, hier gaan meisjes wel met 13 jaar aan de pil, maar ouders ontkennen maar al te vaak dat ze ook seks hebben. Het is allemaal een kwestie van opvatting en hoe je er tegenaan kijkt. In andere culturen wordt de pil als not-done beschouwd, zo bestaat de pil voor katten in de USA niet en is niet geoorloofd.

Sommige mensen vinden dat een poesje onder het jaar makkelijk gedekt kan worden, want ze zijn groot genoeg, ik hou 1,5 tot liever nog 2 jaar aan als ze naar mijn idee er aan toe zijn.


Waarom vroegcastratie

De redenen die pleiten voor vroegcastratie zijn legio. Ik kan er zo 10 opnoemen. Eentje ervan is dat mensen te luchtig denken over fokken, een andere is het hebben van kleine kinderen die deuren open laten staan, weer een ander is plaatsing van broer en zus op hetzelfde adres, of het gemak waarmee een poes jaren op de pil gehouden wordt met alle gevolgen van dien.  Het feit dat enkele katers vroeg met sproeien beginnen en poezen soms plassen tijdens de krolsheid bij deuren en op matten. Het niet fokken met een kat die volgens de fokker niet geschikt is voor de fok is niet de enige noch de belangrijkste reden..

castratie
foto © Renate Leijen

Sommige mensen zijn ook bang voor de narcose tijdens de castratie, ze hebben soms al een kat gehad die erin bleef. Let wel, het risico dat een kitten niet ontwaakt tijdens de castratie is bij vroegcastratie voor mij en het verdriet dat daarmee gepaard gaat in dat geval dus ook. Veel eigenaren zijn blij met mijn beleid omdat ik ze een belangrijke beslissing uit handen neem en tevens een paar dagen buikpijn bespaar ,omdat het nauwelijks bij hen gewende kitten zielig alleen naar de dierenarts moet voor een enge ingreep.

Opvallend genoeg verkoop ik een groot deel van mijn gecastreerde kittens aan dierenartsen en dierenartsassistentes, die toch allemaal opgevoed worden met "castratie rond de 8-10 maanden" Mijn eigen dierenarts gaf toe dat het eigenbelang was, want dan is de castratie makkelijker, alles wat groter, bij de kittens is het priegelwerk. Ook vertelde hij mij dat er in de vakliteratuur steeds vaker artikelen verschenen die pleiten voor vroegcastratie en dat ook hier in Nederland het tij aan het keren is. In Noord Amerika gebeurt het al meer dan 25 jaar zonder problemen.

Het is natuurlijk gemakkelijk en oernederlands om de conclusie te trekken dat een fokker die de kittens vroeg laat castreren dit doet uit eigen belang, maar je kan het ook eens van de andere kant bekijken er zitten veel voordelen aan en minder nadelen dan aan het op latere leeftijd castreren.

Redenen voor vroegcastratie zijn onder andere:

  • Minder kans op sproeien en plassen in huis.
  • Minder kans op kanker aan de testikels of mamatumoren.
  • Geen kans op baarmoederontstekingen.
  • De zekerheid dat een kater of poes niet als fokmachine zijn/haar leven zal slijten en eventueel zelfs doorverkocht wordt.
  • Geen jarenlang pilgebruik voor een poes, waardoor er dus ook geen cysten ontstaan en geen vergroeiingen/verdikkingen/vervormingen van de baarmoederwand ontstaan
  • Fijner rustiger karakter.
  • Minder kans op wegloopgedrag dus een huiselijker kat, die aan minder gevaren ( AIDS/Leukemie/ andere  gevaren buitenshuis zoals auto's, honden, pestende kinderen), blootgesteld wordt als gevolg daarvan.
  • Geen ongewenste nesten van soms de kater uit de buurt of van de broer bijvoorbeeld.
  • De zekerheid dat niet alle kittens  een nest verder gebruikt worden voor de fok en er selectief gekozen wordt voor een ruime genenpool en niet alleen gefokt wordt omdat het zo leuk is
castratie
De moeder verzorgt de kittens als ze terug komen
foto © Renate Leijen

Informatie

Vroegcastreren werd in het begin gedaan werd om te voorkomen dat er nesten geboren werden die niet gewild waren.  Eén op de 3 katten en honden die in de USA in een asiel zaten, kwamen van ongewilde nesten. Onderzoek had ook uitgewezen dat vele honden en katten die uit een asiel geadopteerd werden een nest kregen voordat ze gecastreerd werden. Alle regels en beloftes werkten dus niet. En hoewel er programma's werden opgezet waarbij men al de castratiekosten vooruit betaalde of 50 % korting kreeg enz, werden de dieren toch niet gecastreerd. In 1993 bevestigde de American Veterinary Medical Association dat ze vroegcastratie steunden en sindsdien hebben velen zich daarbij aangesloten en is er meer onderzoek gedaan.

Het is vreemd, maar tot dan toe  was er vrijwel geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van vroegcastratie, hoewel het één van de meeste voorkomende chirurgische ingrepen is die bij gezelschapsdieren al decennialang gedaan wordt.

De angst voor de narcose en het niet vertrouwd zijn met het opereren van een jong dier zorgt ervoor dat veel dierenartsen kiezen voor castratie op latere leeftijd. Daarnaast zijn er ook de vooroordelen dat het dier zich anders of slechter zal ontwikkelen, eerder dik zal worden, dat het gedrag zal veranderen en de plasbuis bij katers zich minder ontwikkelt en dus voor problemen gaat zorgen.

Geen van deze vooroordelen wordt ondersteund door degelijk onderzoek, maar toch blijven ze de ronde doen. Hoewel er op kattengebied in het algemeen en over vroeg castreren van katten in het bijzonder, weinig onderzoek is gedaan in het verleden is er wel een onderzoek dat al meer dan 5 jaar loopt en honden volgt die vroeg gecastreerd zijn. Tot nog toe zijn er geen negatieve bijwerkingen/invloeden geconstateerd. Twee onderzoeken van de  laatste 10 jaar op het gebied van katten en vroegcastratie vormen de basis voor de onderstaande conclusies, het ene in Florida, de ander in Minnesota

Veel gehoorde misvattingen

Mijn kat wordt dikker als hij/zij gecastreerd is.

Het is een feit dat een gecastreerd dier minder voedsel nodig heeft dan een open kater of poes, die veel energie stopt in zijn seksuele driften en alles wat daarmee samenhangt, het is een fabel dat een castraat dikker wordt van de castratie. Het voedingspatroon moet aangepast worden, het dier heeft minder energierijk voedsel nodig.  Zwaarlijvigheid heeft te maken met een samenspel van meerdere factoren, de voeding, de hoeveelheid beweging, ras, leeftijd en seksuele activiteit. Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er geen verschillen bestaan tussen een groep katten die op vroege leeftijd zijn gecastreerd en de katten die op de conventionele leeftijd zijn geholpen. Een castraat heeft 28 % minder calorieën nodig dan een open kater.  Een castraat poes zelfs 33% minder. De spierontwikkeling van een mannelijke kat wordt beïnvloed door hormonen en een castraat zal minder spieren hebben en meer vet, onafhankelijk van het moment waarop hij gecastreerd is.

Katers krijgen eerder last van hun urinewegen als je ze vroeg laat castreren.

Dit is onjuist, de diameter van de plasbuis is hetzelfde in alle drie de groepen die meededen aan het onderzoek aan de University of Florida. Het is achterhaald dat de kat zich slechter zal ontwikkelen of dat de plasbuis zich slechter ontwikkelt, hiervan is in onderzoeken geen bewijs gevonden. Het in 1977 door Engle geschreven artikel is er de oorzaak van dat men nog steeds zegt dat vroegcastratie invloed heeft op de ontwikkeling van de plasbuis van de kater. De uitkomsten van dit onderzoek zijn echter foutief en achterhaald. In meer recente onderzoeken van de laatste 10 jaar is hiervan geen enkele bewijs gevonden. Er is wel wetenschappelijk bewijs dat deze problemen niet ontstaan door castratie maar te maken hebben met andere factoren waaronder het dieet.

Er is echter wel één groot verschil, in het onderzoek van de Universiteit van Florida konden alle castraten hun penis volledig "uitschuiven" vroeg of laat gecastreerd maakte geen verschil. In het onderzoek aan de Universiteit van Minnesota kwam men tot een andere conclusie. Daar bleek dat de open katers op een leeftijd van 22 maanden hun penis volledig naar buiten konden "schuiven", van de katers die op een leeftijd van 7 maanden werden gecastreerd kon 60 % dat en de groep die jonger gecastreerd was kon dat niet. Of dit op langere termijn problemen geeft, is nog niet bekend of onderzocht.

De kat blijft kleiner.

Nee, onjuist. Sterker nog , bij een kat die op 7 weken gecastreerd is sluiten de groeischijven later dan bij een kat die open blijft . Hierdoor worden de katten even groot zo niet groter. Er wordt door enkele fokkers beweerd dat dit zou leiden tot botbreuken. Bij Maine Coons zou dit in de USA voorkomen. Hiervan is geen wetenschappelijk bewijs tot nu toe, maar er wordt onderzoek naar gedaan Het is in ieder geval iets om over na te denken en in de gaten te houden. Dit geldt alleen voor de katers en op voor zover mij bekend vindt dit plats op kleine schaal en over het algemeen zijn de katten familie van elkaar.  Of vroegcastratie de oorzaak is of dat deze elders ( het fokken van erg grote, lange en zware katten) gezocht moet worden zal louter uit onderzoek moeten blijken.

Bij een open kat sluiten de groeischijven zich tussen de 14 en 20 maanden na de puberteit, zowel het onderzoek aan de University of Florida ( Stubbs e.a 1996) als het onderzoek aan de University of Minnesota ( Root e.a 1997) hebben beiden de conclusie getrokken dat de groei niet stopt door vroegcastratie

Het karakter van mijn kat verandert.

In geen onderzoek is gebleken dat er grote veranderingen in het gedrag merkbaar zijn als een dier jong gecastreerd wordt. Open katers en poezen zijn ,dat is bekend, minder aanhankelijk en ook vaak wat agressiever . Niet voor niets is een castraat gemoedelijker, de hormonen  komen tot rust, de seksuele driften verdwijnen. In geen van de gevallen werd het dier slomer.

Meer informatie??

Op het internet vond ik onder andere een artikel van Dr. Susan Little http://www.catvet.homestead.com/EarlyAlter~ns4.htm, er zijn foto's te zien van een vroegcastratie, maar er is ook info voor dierenartsen hierover, met uitleg over anesthesie en verzorging. En een artikel van de Winn Feline Foundation.