Op deze pagina staan omschrijvingen en voorbeelden van zo veel mogelijk kleuren die in de raskattenwereld voor-komen. Door verschillende benamingen van dezelfde kleuren bij diverse rassen is het niet altijd even duidelijk wat ze nou bedoelen......

terug

Sommige rassen, zoals bijvoorbeeld de siamees, zijn gebaseerd op kleur, terwijl in weer andere rassen sommige kleuren zelfs zijn uitgesloten.
Er zijn kleuren die worden verkregen door zorgvuldige selectie en weer andere kleuren lijken zomaar uit het niets te op te duiken. Een voorbeeld hiervan is de kleur lilac of lavender. Deze kleur verscheen, dankzij een mutatie of recessief gen, opeens bij de normaal gesproken blauwe Korat.
Er zijn honderden kleurvariaties mogelijk, waarvan sommige kleuren zijn voor behouden aan raskatten omdat ze alleen verkregen kunnen worden door selectief fokken.
Om de verwarring kompleet te maken hebben sommige kleuren bovendien verschillende namen bij verschillende rassen of in andere landen, terwijl soms dezelfde naam voor verschillende kleuren word gebruikt.
Op deze pagina wil ik proberen om een klein beetje duidelijkheid te scheppen in deze kleurige warboel.

Wit door gebrek aan pigment, met 'rode' ogen in de meest extreme vorm.
De term albino wordt ook wel gebruikt voor witte katten met blauwe ogen.

wit

een verdunning van crème; zie ook peach.

apricot

de kleur die ze in de kattenwereld blauw noemen is eigenlijk grijs met soms een blauwige gloed. Dit is de kleur van de Karthuizer, de Korat en Russisch Blauw. Het is een verdunning van de kleur zwart.
meer info >>

blauw

benaming voor een lichtbruine kleurvariëteit bij de Egyptische Mau

brons

dit is een verdunning van blauw, een verdunning van een verdunning dus.

caramel

champagne kleurige variëteit bij de Burmees. Vermoedelijk een verdunning van sable.

champagne

letterlijk houtskool, donkergrijze kleur-variëteit die bij enkele rassen voorkomt.

charcoal

donkerbruine kleur, mutatie van de kleur zwart, de rassen Havana Brown en York Chocolat zijn op deze kleur gebaseerd.
meer info >>

chocolate

kaneelkleurig bruin.
meer info >>

cinnamon

beige tot lichtrood; verdunning van rood.
meer info >>

creme

andere naam voor zwart

ebony

'warmere' variatie van crème, zeemleer kleurig (verdunning van cinnamon)
meer info >>

fawn

andere benaming voor lilac.
meer info >>

frost

warm, goudkleurig bruin.

golden

andere naam voor lilac.
meer info >>

lavender

deze kleurvariëteit - een verdunning van chocolate - word wel omschreven als warm blauw-bruin of roze-achtig grijs. De kleur variëert sterk, zowel tussen de rassen als binnen één ras. Zie ook frost, lavender en platinum.
meer info >>

lilac

mahonie kleurig

mink

roze-achtig lichtbruin. verdunning van crème. Relatief nieuwe kleurvariëteit die o.a. bij de Australian Mist voorkomt en de basis vormt voor de, nog in ontwikkelingsstadium verkerende, Russian Peach.

peach

Burmese variant van Lilac.
meer info >>

platinum

is eigenlijk meer oranje, maar fokkers doen verwoede pogingen om 'echt' rood te fokken.
meer info >>

rood

benaming voor wildkleur bij de Somali

ruddy

sealpoint; heel erg donker bruin, meestal alleen op de extremiteiten van een kat , zoals bij de Siamees.

seal

ivoor tot crème kleurig. een snow variant waarbij de tekening al vanaf de geboorte zichtbaar is

sepia

andere naam voor seal

sable

ivoor tot crème kleurig. Kittens met deze kleur worden wit geboren, de tekening wordt pas later duidelijk.

snow

benaming voor cinnamon Abessijnen en Somali's. lijkt vaak meer op rood.

ook de naam voor oranjebruine kleur bij de Bengaal.

sorrel

rood bruin

tan

licht bruin, letterlijk: taankleurig. kleurvariatie bij de Ocicat

tawny

roodbruin met ticking; zie ook 'ruddy'

 ruddy

sommige kleuren behoeven geen uitleg, hoewel de FIFe er toch wat meer over te vertellen heeft.
meer info >>

wit

héél lichtgrijs, dit is niet zo zeer een kleur maar eigenlijk een vachtpatroon, zie aldaar.

zilver

je zou denken dat de kleur zwart voor zich spreekt maar de FIFe heeft er toch wat meer over te vertellen.
meer info >>

zwart