bambino sphynx
Bambino-sphynx © onbekend

In opdracht van de overheid heeft de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een rapport geschreven over het fokken van designer cats. Als de conclusies van dit rapport worden doorgevoerd, dan betekent dit een verbod op het fokken van 16 kattenrassen.

Designer cats
Fokkers creëren steeds meer designer cats: katten zonder vacht, zonder snorharen, zonder staart of met extreem korte pootjes. De schadelijke gevolgen voor de dieren, zoals invaliditeit, aantasting van het waarnemingsvermogen of risico op zonnebrand en gestoorde communicatie met soortgenoten, worden genegeerd.

De Bambino Sphynx
Volgens een recent en nog niet officieel gepubliceerd rapport van de Universiteit Utrecht is bij katten als de Bambino Sphynx door het fokken sprake van opzettelijke (ernstige) aantastingen van de gezondheid en het welzijn van deze dieren. Dit soort fokpraktijken zijn sinds 1 juli 2014 bij wet verboden.

Samenvatting UU rapport: fokken van designerkatten als de Bambino Sphynx
De Bambino Sphynx kat is een voorbeeld van mutantenfokkerij. Doordat de katten kaal zijn heeft de kat, in combinatie met korte poten, een ernstige beperking van de wijze van bewegen, de warmteregulatie, huidgezondheid en communicatie met soortgenoten. Dit zorgt voor (welzijns)risico’s en gezondheids- en gedragsproblemen. Deze vorm van fokken beschouwen wij op basis van deze verklaring als zijnde evident in strijd met art. 1.3. (intrinsieke waarde) Wet dieren en art. 3.4. Fokken met Gezelschapsdieren, Besluit Houders van Dieren.

Kattenrassendie verboden kunnen gaan worden:

 1. Munchkin/Minskin: korte poten
 2. Dwelf: korte poten/naakt
 3. Elf: naakt
 4. Lambkin: korte poten
 5. Kinkalow: korte poten
 6. Napoleon Fold: korte poten
 7. Devon Rex-Cornish Rex:afwijkende snorharen
 8. Peterbald: naakt
 9. Sphynx: naakt
 10. Don Sphynx: naakt
 11. Bambino: naakt
 12. Bambino Sphynx: naakt en korte poten
 13. (Ukrainian) Levkoy: naakt
 14. Bambob: naakt
 15. Lykoi: deels naakt
 16. SphynxieBob: naakt

Bron: Dier&Recht