Bron: WNF, 24 november 2010

Zeist - Wereldleiders hebben op de Tijgertop in Rusland hun handtekening gezet onder een historisch akkoord om de 3200 tijgers die nog in het wild leven beter te beschermen. Daarnaast maakten dertien Aziatische landen waar nog tijgers leven en vertegenwoordigers uit de Verenigde Staten en Europa afspraken om het aantal wilde tijgers in 2022 te verdubbelen tot 7.000 dieren.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF), die de top mede organiseerde, spreekt van een keerpunt in de strijd tegen het uitsterven van een van 's werelds populairste dieren. De Tijgertop, die van 21 tot 24 november werd gehouden in St. Petersburg, is de eerste internationale top ooit om het uitsterven van één enkele diersoort te voorkomen.

Deelnemers aan de top, die plaatsvond onder voorzitterschap van de Russische premier Vladimir Poetin en Wereldbank-voorzitter Robert Zoellick, zegden in St. Petersburg in totaal 127 miljoen dollar toe om de eerste stappen te zetten voor de uitvoering van een actieplan - het Global Tiger Recovery Programme - om de tijger en zijn leefgebied beter te beschermen. De Wereldbank becijferde eerder dat de komende 12 jaar bijna 350 miljoen dollar nodig is om het aantal tijgers dat in het wild leeft te verdubbelen tot 7.000 dieren.

Leonardo DiCarprio
Zo liet Oscarwinnaar Leonardo DiCarprio tijdens de top weten 1 miljoen dollar te doneren aan het tijgerbeschermingswerk van het WNF. De natuurbeschermingsorganisatie zelf trekt daar de komende 5 jaar 50 miljoen dollar extra voor uit. Dit bedrag moet in 2022 zijn gegroeid tot 85 miljoen dollar. De Verenigde Staten stellen ruim 9 miljoen dollar beschikbaar voor maatregelen om stroperij van tijgers tegen te gaan. Duitsland investeert 17 miljoen dollar in bescherming van bosgebied in Rusland, Thailand, Laos en Vietnam.

Premier Poetin en zijn Chinese ambtsgenoot Wen Jiabao spraken af dat een veiligheidszone wordt ingericht op het grensgebied van beide landen. Hier worden maatregelen genomen om de resterende 450 amoertijgers extra te beschermen. Poetin liet ook weten dat Rusland stropers en smokkelaars strenger zal straffen. De Russische regering stelt 45 miljoen dollar beschikbaar om het actieplan te realiseren.

De landen spraken af om in juli volgend jaar een bijeenkomst te beleggen om te onderzoeken hoe meer geld bij elkaar gebracht kan worden. Volgend jaar december staat een ontmoeting gepland om te kijken hoe het staat met de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan.

Historisch akkoord
Het WNF spreekt van een ‘historisch akkoord’, maar noemt het ‘cruciaal’ dat per direct wordt begonnen met uitvoering van het actieplan. ,,Denk aan het opleiden van extra parkwachters om stroperij en illegale houtkap tegen te gaan, douaniers die direct het verschil zien tussen de botten van een tijger en een hond, rechters die weten welke straffen ze mogen opleggen. Met nog maar 3200 tijgers in het wild, hebben we geen dag te verliezen,’’ zegt Johan van de Gronden, directeur WNF. Het WNF gaat tijgerhoudende landen helpen bij de handhaving van anti-stroperijwetten en om tijgers in het wild te monitoren.

Statussymbool voor nieuwe rijken
Afgelopen eeuw daalde het aantal tijgers van circa 100.000 exemplaren tot 3200 dieren in het wild. Het dier wordt steeds verder in het nauw gedreven. Zijn huidige leefgebied beslaat nog maar 7 procent van het oorspronkelijke verspreidingsgebied. Het leefgebied dat nog over is verdwijnt in rap tempo door houtkap en de aanleg van oliepalmplantages en wegen. Het dier komt hierdoor ook veelvuldig in conflict met mensen. Een nog groter probleem vormt de grootschalige illegale jacht en handel. De tijger is vooral in trek vanwege zijn vacht, een statussymbool voor nieuwe rijken in China en India dat tussen 2.500 en 25.000 dollar opbrengt op de zwarte markt, en om te verwerken in traditionele medicijnen.