Naamloos document

amur leopard copyright david lawson wwf uk 472 bij 280Uit een telling van Amoerpanters blijkt dat er vijftig dieren leven in het uiterste verre oosten van Rusland. Dit is bijna een verdubbeling vergeleken met de telling uit 2007.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is verheugd over dit resultaat. “Met ongeveer dertig Amoerpanters stond de populatie decennialang op uitsterven; met vijftig dieren nu lijkt het erop dat de populatie begint terug te komen uit de gevarenzone” zegt Gert Polet van het WNF. Toch blijft het WNF hard werken aan de bescherming van de Amoerpanter, want met vijftig exemplaren is het nog steeds een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld.

Oorspronkelijk leefde de Amoerpanter, ook wel Amoerluipaard genoemd, in een groot deel van het stroomgebied van de Amoerrivier tot en met de bergen in Noordoost-China en Noord-Korea. Door de jarenlange jacht en stroperij om zijn vacht en botten is de Amoerpanter uit het grootste deel van zijn verspreidingsgebied verdwenen. Ook is zijn leefgebied steeds verder aangetast door ontginning, bosbranden en aanleg van oliepijpleidingen.

Vijf kleintjes
Tellingen van deze dieren worden gedaan door middel van het zoeken en meten van voetsporen in de sneeuw. Op deze manier kunnen onderzoekers leeftijd en geslacht vaststellen. In een latere fase worden de dieren, met behulp van de foto’s uit cameravallen en met genetische informatie uit uitwerpselen, nader geïdentificeerd. In totaal zijn er vijfenveertig volwassen dieren geteld en vijf kleintjes.

Noord-Korea en China
Uit het onderzoek blijkt dat de Amoerpanters in een groter gebied voorkomen. Voor het eerst sinds de vorige eeuw zijn pantersporen aangetroffen in de buurt van de grens met Noord-Korea. Al eerder zijn ze gesignaleerd in het bosrijke grensgebied met China. Ook in de laatste telling zijn sporen in de grensregio met China gevonden.

Een groot grensoverschrijdend beschermd gebied
WWF Rusland is in 2001 begonnen met een herstelprogramma voor de Amoerpanter. Vooral de vorming van een groot beschermd gebied ter grootte van 360.000 hectaren (vergelijkbaar met de totale hoeveelheid bos in Nederland) blijkt vruchten af te werpen. “We moeten nu doorpakken en één groot grensoverschrijdend Chinees-Russisch beschermd gebied creëren. Op die manier kan de populatie Amoerpanters in de toekomst hopelijk naar 100 dieren groeien”, zegt Gert Polet van het WNF.

Bekijk hier bijzondere opnamen van Amoerpanters die in 2011 zijn gemaakt met een cameraval.