1. Algemeen
2. Gegevens
3. Doeleinden
4. Verstrekking aan derden
5. Cookies
6. Inzage
7. Google Analytics

1. Algemeen
Allemaalkatten.nl gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoons-gegevens van de gebruiker van deze website. Allemaalkatten.nl verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de Internetdienstverlening aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.


2. Gegevens
Bij en/of na bezoek van de Allemaalkatten.nl website en het forum verzamelt Allemaalkatten.nl twee soorten gegevens van de gebruiker:
Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de Allemaalkatten.nl website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht.
Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam en e-mailadres, die de gebruiker zelf op de site aan Allemaalkatten.nl heeft verstrekt.
Allemaalkatten.nl bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (zie verder sub 3).

3. Doeleinden
Allemaalkatten.nl verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over Allemaalkatten.nl. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie via Allemaalkatten.nl met het internet.
Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Allemaalkatten.nl verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Allemaalkatten.nl en worden aangewend om de Allemaalkatten.nl website te optimaliseren.

4. Verstrekking aan derden
Tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Allemaalkatten.nl geen persoonsgegevens aan derden.
Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Allemaalkatten.nl namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

5. Cookies
Allemaalkatten.nl kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen Allemaalkatten.nl in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de Allemaalkatten.nl website, dan wel de diensten van Allemaalkatten.nl.
In de browserinstellingen heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die Allemaalkatten.nl verleent niet meer kunnen worden gebruikt.
Allemaalkatten.nl wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

5.1. DoubleClick DART-cookie
Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie ( niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link

6. Inzage
De gebruiker via de profiel pagina kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens.
De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoongegevens te corrigeren en/of te verwijderen.

7. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”